Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
_BFB_
Xuất hiện:
8 Tháng tư 2017
Châm ngôn
LET's fight, Dont sim city it
Giới thiệu về
We are a black forest clan looking to have a small group of active voobly friends to play black forest with. We can use team speak to communicate inside the game with each other.We Use Teamspeak!

Join Us there : 149.56.251.45:10620
Trang web
Xếp hạng của Team
Black Forest Brawlers Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[_BFB_]RustyAnchor Người lập Team 8 Tháng tư 2017 Hôm nay, 4:03 am
[_BFB_]Suckit3 Team Captain 12 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[_BFB_]_Mac_Donals_ Team Captain 10 Tháng tư 2017 19 Tháng sáu 2018 - 7:10 am
[_BFB_]TheCapeMan Thành viên 1 Tháng sáu 2017 21 Tháng bảy 2018 - 11:53 am
[_BFB_]okj Thành viên 9 Tháng tư 2017 13 Tháng bảy 2018 - 11:39 pm
[_BFB_]Lastarot Thành viên 4 Tháng ba 2018 4 Tháng bảy 2018 - 8:01 am
TerenceMcKenna Thành viên 26 Tháng tư 2017 11 Tháng bảy 2018 - 3:03 am
[_BFB_]wodaxiongmao Thành viên 17 Tháng hai 2018 14 Tháng bảy 2018 - 1:21 am
[_BFB_]Misemono Thành viên 11 Tháng một 2018 9 Tháng sáu 2018 - 10:29 am
[_BFB_]_Puro Thành viên 18 Tháng mười 2017 3 Tháng bảy 2018 - 1:31 am
[_BFB_]TEFOty Thành viên 23 Tháng năm 2017 20 Tháng sáu 2018 - 7:00 pm
Obscure_ Thành viên 20 Tháng tư 2017 13 Tháng một 2018 - 10:30 am
[_BFB_]fortysecond Thành viên 20 Tháng tư 2017 14 Tháng bảy 2018 - 7:37 am
[_BFB_]PrisonMike Thành viên 29 Tháng năm 2017 6 Tháng bảy 2018 - 2:46 pm
GorillaGlue Thành viên 30 Tháng tư 2017 14 Tháng bảy 2018 - 9:41 am
[_BFB_]Menezz Thành viên 1 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 6:34 am
[_BFB_]MindX Thành viên 21 Tháng ba 2018 8 Tháng bảy 2018 - 2:55 am
[_BFB_]Suckit4 Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 11 Tháng ba 2018 - 5:18 pm
[_BFB_]Forestal Thành viên 3 Tháng mười hai 2017 2 Tháng bảy 2018 - 12:55 am
GorillaGoo Thành viên 1 Tháng ba 2018 Hôm nay, 1:48 pm
MakoNakahara Thành viên 10 Tháng bảy 2017 27 Tháng năm 2018 - 6:43 pm
NoWallTitanic Thành viên 5 Tháng một 2018 21 Tháng bảy 2018 - 5:57 am
[_BFB_]plk_Dowgird Thành viên 22 Tháng mười một 2017 15 Tháng bảy 2018 - 7:42 pm
[_BFB_]Finesse_ Thành viên 9 Tháng sáu 2017 22 Tháng một 2018 - 11:26 pm
[_BFB_]carrots Thành viên 2 Tháng một 2018 15 Tháng bảy 2018 - 9:05 pm
[_BFB_]FABIOTE2003 Thành viên 24 Tháng sáu 2018 Hôm nay, 4:51 am
[_BFB_]NorthSea33 Thành viên 10 Tháng tư 2018 11 Tháng bảy 2018 - 12:47 pm
[_BFB_]JackSparrah Thành viên 26 Tháng năm 2017 18 Tháng năm 2018 - 12:08 am
[_BFB_]Jack_Chirac Thành viên 8 Tháng ba 2018 18 Tháng bảy 2018 - 10:43 pm
[_BFB_]kladdkaka Thành viên 17 Tháng tư 2017 6 Tháng mười 2017 - 11:52 am
HAASHIRAMA Thành viên 13 Tháng ba 2018 Hôm qua, 9:14 pm
[_BFB_]Aztec700788 Thành viên 6 Tháng ba 2018 Hôm nay, 3:21 am
Paolotelli Thành viên 28 Tháng mười hai 2017 10 Tháng một 2018 - 6:50 pm
[_BFB_]harmanpreet0 Thành viên 11 Tháng một 2018 21 Tháng bảy 2018 - 7:51 pm
[_BFB_]_PayPal Thành viên 3 Tháng mười một 2017 13 Tháng tư 2018 - 6:35 pm
[_BFB_]JonhC Thành viên 3 Tháng mười một 2017 2 Tháng một 2018 - 2:53 am
[_BFB_]tri1221 Thành viên 9 Tháng tư 2017 13 Tháng bảy 2018 - 12:18 am
[_BFB_]xdrkpaladinx Thành viên 18 Tháng mười hai 2017 9 Tháng bảy 2018 - 9:55 am
wackadoodle Thành viên 6 Tháng ba 2018 Hôm nay, 3:46 am
[_BFB_]_IzzyBoy_ Thành viên 1 Tháng năm 2017 19 Tháng sáu 2018 - 6:02 pm
[_BFB_]zugzzwang Thành viên 15 Tháng ba 2018 14 Tháng sáu 2018 - 2:25 am
[_BFB_]tupadrinomagico Thành viên 4 Tháng năm 2017 Hôm nay, 10:02 am
DaRealMVP Thành viên 3 Tháng ba 2018 Hôm qua, 10:15 pm
[_BFB_]ThePiter Thành viên 9 Tháng tư 2017 Hôm nay, 8:32 am
[_BFB_]dumblydorrr Thành viên 29 Tháng mười hai 2017 17 Tháng tư 2018 - 4:08 am
[_BFB_]Device Thành viên 7 Tháng bảy 2017 18 Tháng hai 2018 - 11:06 pm
[_BFB_]Jugui Thành viên 11 Tháng hai 2018 8 Tháng sáu 2018 - 7:12 pm
[_BFB_]newbee2015 Thành viên 3 Tháng sáu 2017 8 Tháng năm 2018 - 5:24 pm
[_BFB_]aggressor19 Thành viên 22 Tháng tư 2017 Hôm qua, 3:26 pm
[_BFB_]749__ Thành viên 27 Tháng mười hai 2017 10 Tháng bảy 2018 - 11:22 pm
[_BFB_]_Pickle Thành viên 29 Tháng mười hai 2017 15 Tháng hai 2018 - 4:25 am
[_BFB_]Fetih_ALTINORDU Thành viên 8 Tháng năm 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[_BFB_]adem Thành viên 3 Tháng tư 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege