Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
_BFB_
Xuất hiện:
8 Tháng tư 2017
Châm ngôn
LET's fight, Dont sim city it
Giới thiệu về
We are a black forest clan looking to have a small group of active voobly friends to play black forest with. We can use team speak to communicate inside the game with each other.We Use Teamspeak!

Join Us there : 149.56.251.45:10620
Trang web
Xếp hạng của Team
Black Forest Brawlers Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[_BFB_]RustyAnchor Người lập Team 8 Tháng tư 2017 14 Tháng mười 2018 - 9:26 pm
[_BFB_]_Mac_Donals_ Team Captain 10 Tháng tư 2017 30 Tháng chín 2018 - 8:32 am
[_BFB_]Suckit3 Team Captain 12 Tháng sáu 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
GorillaGlue Thành viên 30 Tháng tư 2017 3 Tháng tám 2018 - 3:56 pm
[_BFB_]PrisonMike Thành viên 29 Tháng năm 2017 29 Tháng bảy 2018 - 11:16 am
[_BFB_]TheCapeMan Thành viên 1 Tháng sáu 2017 14 Tháng mười 2018 - 5:40 pm
[_BFB_]okj Thành viên 9 Tháng tư 2017 23 Tháng tám 2018 - 6:53 am
[_BFB_]Lastarot Thành viên 4 Tháng ba 2018 15 Tháng mười 2018 - 4:27 am
TerenceMcKenna Thành viên 26 Tháng tư 2017 11 Tháng bảy 2018 - 3:03 am
[_BFB_]wodaxiongmao Thành viên 17 Tháng hai 2018 31 Tháng tám 2018 - 12:22 am
[_BFB_]_Puro Thành viên 18 Tháng mười 2017 3 Tháng mười 2018 - 6:49 am
[_BFB_]TEFOty Thành viên 23 Tháng năm 2017 14 Tháng mười 2018 - 8:10 pm
Obscure_ Thành viên 20 Tháng tư 2017 13 Tháng một 2018 - 10:30 am
[_BFB_]fortysecond Thành viên 20 Tháng tư 2017 6 Tháng mười 2018 - 12:09 am
NoWallTitanic Thành viên 5 Tháng một 2018 29 Tháng chín 2018 - 8:39 pm
[_BFB_]North_Sea33 Thành viên 12 Tháng tám 2018 10 Tháng mười 2018 - 10:49 am
[_BFB_]Menezz Thành viên 1 Tháng bảy 2018 1 Tháng mười 2018 - 3:29 am
[_BFB_]sUb0y Thành viên 3 Tháng chín 2018 1 Tháng mười 2018 - 5:42 am
[_BFB_]MindX Thành viên 21 Tháng ba 2018 8 Tháng chín 2018 - 4:00 pm
[_BFB_]Suckit4 Thành viên 24 Tháng mười hai 2017 11 Tháng ba 2018 - 5:18 pm
[_BFB_]Forestal Thành viên 3 Tháng mười hai 2017 22 Tháng tám 2018 - 7:47 am
GorillaGoo Thành viên 1 Tháng ba 2018 23 Tháng tám 2018 - 1:54 pm
MakoNakahara Thành viên 10 Tháng bảy 2017 27 Tháng năm 2018 - 6:43 pm
[_BFB_]jose_ramse Thành viên 2 Tháng chín 2018 11 Tháng chín 2018 - 6:48 pm
[_BFB_]plk_Dowgird Thành viên 22 Tháng mười một 2017 3 Tháng chín 2018 - 4:57 pm
[_BFB_]Finesse_ Thành viên 9 Tháng sáu 2017 22 Tháng một 2018 - 11:26 pm
[_BFB_]carrots Thành viên 2 Tháng một 2018 24 Tháng chín 2018 - 8:54 pm
[_BFB_]NorthSea33 Thành viên 10 Tháng tư 2018 5 Tháng tám 2018 - 11:57 am
[_BFB_]JackSparrah Thành viên 26 Tháng năm 2017 12 Tháng mười 2018 - 9:08 pm
[_BFB_]Jack_Chirac Thành viên 8 Tháng ba 2018 28 Tháng tám 2018 - 8:35 pm
[_BFB_]kladdkaka Thành viên 17 Tháng tư 2017 6 Tháng mười 2017 - 11:52 am
HAASHIRAMA Thành viên 13 Tháng ba 2018 12 Tháng mười 2018 - 7:29 pm
[_BFB_]Aztec700788 Thành viên 6 Tháng ba 2018 22 Tháng chín 2018 - 5:59 am
Paolotelli Thành viên 28 Tháng mười hai 2017 10 Tháng một 2018 - 6:50 pm
[_BFB_]harmanpreet0 Thành viên 11 Tháng một 2018 7 Tháng mười 2018 - 1:04 am
[_BFB_]_PayPal Thành viên 3 Tháng mười một 2017 4 Tháng mười 2018 - 4:52 am
[_BFB_]JonhC Thành viên 3 Tháng mười một 2017 2 Tháng một 2018 - 2:53 am
[_BFB_]tri1221 Thành viên 9 Tháng tư 2017 13 Tháng bảy 2018 - 12:18 am
DrKPaLaDiN_mX Thành viên 18 Tháng mười hai 2017 Đã online đượcRM/DM - Medieval SiegeCustom Scenario
wackadoodle Thành viên 6 Tháng ba 2018 Hôm qua, 8:57 pm
[_BFB_]_IzzyBoy_ Thành viên 1 Tháng năm 2017 19 Tháng sáu 2018 - 6:02 pm
[_BFB_]zugzzwang Thành viên 15 Tháng ba 2018 10 Tháng tám 2018 - 8:56 pm
[_BFB_]Fetih_ALTINORDU Thành viên 8 Tháng năm 2017 14 Tháng mười 2018 - 5:38 pm
[_BFB_]tupadrinomagico Thành viên 4 Tháng năm 2017 28 Tháng chín 2018 - 9:37 am
DaRealMVP Thành viên 3 Tháng ba 2018 18 Tháng chín 2018 - 10:27 pm
[_BFB_]ThePiter Thành viên 9 Tháng tư 2017 Hôm qua, 8:51 pm
[_BFB_]dumblydorrr Thành viên 29 Tháng mười hai 2017 17 Tháng tư 2018 - 4:08 am
gastornius Thành viên 6 Tháng tám 2018 20 Tháng chín 2018 - 4:20 am
[_BFB_]Device Thành viên 7 Tháng bảy 2017 6 Tháng tám 2018 - 12:05 am
[_BFB_]Jugui Thành viên 11 Tháng hai 2018 8 Tháng sáu 2018 - 7:12 pm
[_BFB_]newbee2015 Thành viên 3 Tháng sáu 2017 8 Tháng năm 2018 - 5:24 pm
[_BFB_]aggressor19 Thành viên 22 Tháng tư 2017 Hôm qua, 7:32 pm
[_BFB_]749__ Thành viên 27 Tháng mười hai 2017 10 Tháng bảy 2018 - 11:22 pm
TyRanT_Pickle Thành viên 29 Tháng mười hai 2017 Hôm qua, 11:53 pm
[_BFB_]adem Thành viên 3 Tháng tư 2018 14 Tháng mười 2018 - 9:54 pm